2021 ОНД ТӨВ АЙМГИЙН 19 СУМ 333 САЯ ТӨГРӨГИЙН "УРАМШУУЛАЛ", 121 САЯ ТӨГРӨГИЙН "ДЭМЖЛЭГ" АВЧ БАЙНА

     2016 оноос 330 суманд хийж эхэлсэн "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ээр Төв аймгийн сумдын дундаж үнэлгээ 2016 онд 24%, 2017 онд 36%, 2018 онд  57%, 2019 онд 64%, 2020 онд 62% болсон нь 2020 онд дундаж оноо нь өмнөх оноос 2%-аар буурсан дүн гарчээ. Гэсэн хэдий ч 2020 онд Төв аймгийн сумдын дундаж үнэлгээ улсын дунджаас өндөр байв.

2021 оны 07 сарын 18

2021 ОНД ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 18 СУМ 680,2 САЯ ТӨГРӨГИЙН “УРАМШУУЛАЛ”, 160,3 САЯ ТӨГРӨГИЙН ДЭМЖЛЭГ АВЛАА

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилт, үр дүнг сайжруулах зорилгоор 2016 оноос эхлэн “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”-г хийсэн. 2016 онд улсын  дундаж 36 хувь, 2017 онд 37 хувь, 2018 онд 50,3 хувь, 2019 онд 59,5 хувь, 2020 онд 60,13 хувьд хүрч өссөн үзүүлэлттэй байна. 

2021 оны 07 сарын 18

"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ"-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

     Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ы өдрийн 228 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам"-ыг Сангийн сайдын 2021 оны 5 дугаар сарын 24-ий өдрийн 86 дугаар тоот тушаалын хавсралтаар хүчингүй болгож нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан журмыг мөрдөж эхэллээ. 

2021 оны 07 сарын 01

ДОРНОД АЙМГИЙН 14 СУМ 544 САЯ ТӨГРӨГИЙН "УРАМШУУЛАЛ", 68,6 САЯ ТӨГРӨГИЙН "ЕРӨНХИЙ ДЭМЖЛЭГ" АВНА

     Сумдын төсөв санхүүгийн удирдлагын бүтэн жилийн мөчлөг, “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн үйл ажиллагаанд “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс боловсруулсан зааварчилгааны дагуу сумдын засаглалын түвшинд 2016 оноос хойш жил бүр тасралтгүй үнэлгээ хийгдэж  байна. Энэхүү  “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”/ЖГҮ/-г гүйцэтгэсэн хөндлөнгийн байгууллагын  дүгнэлтэд үндэслэн, тодорхой болзол хангасан сумдад “урамшуулал” олгодог бөгөөд энэ хэмжээгээрээ ОНХС-ийн санхүүжилт нэмэгдэж байна.

2021 оны 06 сарын 10

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БҮХ СУМ 2020 ОНЫ "ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ"-ИЙ ҮР ДҮНД 2021 ОНД 448,8 САЯ ТӨГРӨГИЙН "ГҮЙЦЭТГЭЛД СУУРИЛСАН УРАМШУУЛАЛ" АВНА

     Хэнтий аймгийн сумдын дундаж үнэлгээ 2016 онд 36.3%, 2017 онд 39.6% байсан бол 2018 онд 52.6%, 2020 онд 74,49% болж жил дараалан өсөж сайжирсаар байна. 2020 оны "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"/ЖГҮ/-ий улсын дундаж үнэлгээ 60,13% байсан бөгөөд Хэнтий аймгийн сумдын дундаж оноо 74,49% байсан нь улсын дунджаас өндөр байв.

2021 оны 05 сарын 24

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 17 СУМ 2021 ОНД НИЙТ 442.9 САЯ ТӨГРӨГИЙН “ГҮЙЦЭТГЭЛД СУУРИЛСАН УРАМШУУЛАЛ” АВНА

     Баянхонгор аймгийн 20 сумын ОНХС-ийн үйл ажиллагаа жил бүр сайжирсаар байна. "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хийдэг "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ээр анхны жил буюу 2016 онд Баянхонгор аймгийн 20 сумын дундаж үнэлгээ 29% байсан бол 2020 онд 69% болж өссөн байна. 

2021 оны 05 сарын 17

2021 ОНД АРХАНГАЙ АЙМГИЙН 9 СУМ 223,5 САЯ ТӨГРӨГИЙН “УРАМШУУЛАЛ” АВНА

     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2016 оноос эхлэн “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”-г хийсэн. 2016 онд улсын хэмжээнд дунджаар 32 хувь байсан бол 2017 онд 37 хувь, 2018 онд 50.3 хувь, 2019 онд 59.5 хувь, 2020 онд 60.13 хувьд хүрч өсжээ.  

2021 оны 05 сарын 14

"ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСӨЛ СУМДЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ОНХС-ИЙН ЦАХИМ СУРГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл нь ОНХС-ийн оролцогч талуудыг чадавхжуулах үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулдаг. Цар тахлын улмаар олон хүн цуглах, сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах боломжгүй байгаатай уялдуулан өнгөрсөн жилээс эхлэн сургалтуудыг цахимаар зохион байгуулан ажиллаж байгаа билээ. 

2021 оны 05 сарын 11

2021 ОНД СҮХБААТАР АЙМГИЙН 10 СУМ НИЙТ 335 САЯ ТӨГРӨГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД СУУРИЛСАН "УРАМШУУЛАЛ" АВНА

     Сүхбаатар аймгийн сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагаа жил бүр сайжирсаар байна. "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд  хийдэг "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ээр анхны жил буюу 2016 онд Сүхбаатар аймгийн 13 сумын дундаж үнэлгээ 23% байсан бол 2020 онд 67% болж өссөн байна. 

2021 оны 04 сарын 24

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨСЛИЙН АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨСЛИЙН АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР


     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл (ТА-3) нь 2015 оны 7 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн. Төсөл нь Монгол орны хөдөө орон нутагт нэн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд засаглал болон иргэд, олон нийтийн оролцоог сайжруулах гол зорилготой. 

2021 оны 01 сарын 26
Нийт 71 Хуудас 2/8