1. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГАРЫН АВЛАГА 

2. ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛҮҮЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

3. ОНХС-ИЙН ЗУРАГТ ХУУДАС 1

4. ОНХС-ИЙН ЗУРАГТ ХУУДАС 2

5. ОНХС-ИЙН ЗУРАГТ ХУУДАС 3

6. ОНХС-ИЙН БРОШУР

7. ОНХС-ИЙН ХӨЗӨР

8. ОНХС-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ МАЛЧНЫ КАЛЕНДАРЬ

9. ОНСХ-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ДЭВТЭР

10. ОНХС, "ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ БРОШУР

11. ӨНӨӨДӨР СОНИНД НИЙТЛЭГДСЭН ОНХС-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

12. 330 СУМЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ЗУРАГТ ХУУДАС /ЭКСЕЛ ХҮСНЭГТЭЭР/

13. 2018 ОНД СУМДЫН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН САЙН ТУРШЛАГЫН ЗУРАГТ ХУУДСУУД

14. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕ ДААН СУРАЛЦАХ ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ НОМЫН ХАВЧУУРГА

15. ОНХС-ИЙН ШТОРК - 1 МИНУТ

16. РАДИО НЭВТРҮҮЛГҮҮД

17. СУМЫН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ХЭРЭГЛҮҮР

18. ОНХС ГЭЖ ЮУ ВЭ? /8 МИНУТ/ ВИДЕО ТАТАЖ АВАХ

19. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ТАТАЖ АВАХ

20. ОНХС-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА СЛАЙД ТАТАЖ АВАХ

21. ОНХС-ИЙН САНАЛ АВАХ ГАР УТАСНЫ АППЛИКЭЙШНИЙ МАТЕРИАЛУУД

22. МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛУУД

23. УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН СУРГАЛТЫН СЛАЙД ТАТАЖ АВАХ

24. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛСЭН САЙН ТУРШЛАГЫН ЭМХЭТГЭЛ ТАТАЖ АВАХ

25. ОНХС-ИЙН ТӨСЛҮҮДЭД БОНБҮ ХИЙХ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛУУД ТАТАЖ АВАХ

26. ХАРИЛЦАН СУРАЛЦАХ АРГА ЗҮЙН ГАРЫН АВЛАГА ТАТАЖ ҮЗЭХ

2021 оны 10 сарын 14

Түгээх