1. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГАРЫН АВЛАГА 

2. ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛҮҮЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

3. ОНХС-ИЙН ЗУРАГТ ХУУДАС 1

4. ОНХС-ИЙН ЗУРАГТ ХУУДАС 2

5. ОНХС-ИЙН ЗУРАГТ ХУУДАС 3

6. ОНХС-ИЙН БРОШУР

7. ОНХС-ИЙН ХӨЗӨР

8. ОНХС-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ МАЛЧНЫ КАЛЕНДАРЬ

9. ОНСХ-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ДЭВТЭР

10. ОНХС, "ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ БРОШУР

11. ӨНӨӨДӨР СОНИНД НИЙТЛЭГДСЭН ОНХС-ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

12. 330 СУМЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ЗУРАГТ ХУУДАС /ЭКСЕЛ ХҮСНЭГТЭЭР/

13. 2018 ОНД СУМДЫН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН САЙН ТУРШЛАГЫН ЗУРАГТ ХУУДСУУД

14. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕ ДААН СУРАЛЦАХ ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮХИЙ НОМЫН ХАВЧУУРГА

15. ОНХС-ИЙН ШТОРК - 1 МИНУТ

16. РАДИО НЭВТРҮҮЛГҮҮД

17. СУМЫН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ХЭРЭГЛҮҮР

18. ОНХС ГЭЖ ЮУ ВЭ? /8 МИНУТ/ ВИДЕО ТАТАЖ АВАХ

19. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ТАТАЖ АВАХ

20. ОНХС-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА СЛАЙД ТАТАЖ АВАХ

21. ОНХС-ИЙН САНАЛ АВАХ ГАР УТАСНЫ АППЛИКЭЙШНИЙ МАТЕРИАЛУУД

22. МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛУУД

23. УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН СУРГАЛТЫН СЛАЙД ТАТАЖ АВАХ

24. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛСЭН САЙН ТУРШЛАГЫН ЭМХЭТГЭЛ ТАТАЖ АВАХ

25. ОНХС-ИЙН ТӨСЛҮҮДЭД БОНБҮ ХИЙХ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛУУД ТАТАЖ АВАХ

26. ХАРИЛЦАН СУРАЛЦАХ АРГА ЗҮЙН ГАРЫН АВЛАГА ТАТАЖ ҮЗЭХ

27. ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛҮҮДЭД БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ

28. ОНХС ГАР УТАСНЫ АППЛИКЕЙШНЭЭР САНАЛ ӨГӨХ ЗААВАР БРОШЮР

29. ОНХС ГАР УТАСНЫ АППЛИКЕЙШНЭЭР САНАЛ ӨГӨХ ЗААВАР ЗУРАГТ ХУУДАС

30. ОНХС-ИЙН УМС-ИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

2021 оны 10 сарын 14

Түгээх