Орон нутгийн хөгжлийн сангийн илтгэл хэлэлцүүлэв

Орон нутгийн хөгжлийн сан : Ухаалаг төр -- Нутгийн захиргаа

"Орон нутгийн хөгжлийн сан" Сонгинохайрхан дүүрэг-2

"Орон нутгийн хөгжлийн сан"Чингэлтэй дүүрэг-1

Нийт 4