ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ИРГЭДИЙН САНАЛААР БИЙ БОЛСОН ЖИШИГ ГУДАМЖ

БОДОЛ БА ҮЙЛДЭЛ /ОНХС-ИЙН СУРГАЛТЫН ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛАВ/

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН ГЭЖ ЮУ ВЭ?

ОНХС-ИЙН ЦАХИМ САНАЛ АСУУЛГА

ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭН БҮР ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЪЁ!

ОНХС-ийн 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтын мэдээ / Баянхонгор аймаг

ОНХС-ийн багц гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтын мэдээ / Говь-Алтай

ОНХС-ийн 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтын мэдээ / Говь-Алтай аймаг

ОНХС-ийн Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний мэдээ / Говь-Алтай аймаг

ОНХС-ийн гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалт/ Увс аймаг/ Мэдээ

Нийт 17 Хуудас 1/2