ВИДЕО

ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭН БҮР ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЪЁ!

Төслийн танилцуулга ...

ОНХС-ийн Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний мэдээ / Говь-Алтай аймаг ...

ОНХС-ийн багц гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтын мэдээ ...

ОНХС-ийн 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтын мэдээ / Баянхонгор аймаг ...

- ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН -

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтыг аймаг, сумаар

Дэлгэрэнгүй харах