Өөрсдийн болон үр хүүхдүүдийн сайн сайхан амьдрах орчин, нөхцөлийг бий болгоход ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд саналаа өгдөг Монгол орны өнцөг булан бүрд амьдарч буй бүх иргэддээ, иргэдийнхээ саналыг эрхэмлэн ОНХС-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулагч баг, хорооны Засаг дарга, шат шатны төрийн албан хаагч, удирдлагууд, ОНХС болон "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажилладаг та бүхэндээ "Сайжруулагч" хэмээх усан бар жилийн сар шинийн мэнд дэвшүүлье! 
ХОТОЛ ОЛНООРОО САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ!

2022 оны 02 сарын 01

Түгээх