2019 ОНД ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 10 СУМ 189 САЯ ТӨГРӨГИЙН УРАМШУУЛАЛ АВАХ БОЛЗОЛ ХАНГАЖЭЭ

Говь-Алтай аймгийн ЖГҮ-ний үр дүн

          Монгол Улсын Засгийн газар, “Олон улсын хөгжлийн ассоциаци” хооронд байгуулсан гэрээний дагуу 2015 оноос “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Төслийн гол зорилго нь хөдөө орон нутагт засаглалыг бэхжүүлж, иргэдийн оролцоотой тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхөд дэмжлэг үзүүлдэг. 

2019 оны 02 сарын 19

СУМДЫН ЖГҮ-ИЙ ОНОО САЙЖИРЧ 2019 ОНД 222 СУМ 4.6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН УРАМШУУЛАЛ АВАХ БОЛЗОЛ ХАНГАЛАА

          “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн “Сайн засаглал-үр дүнд суурилсан урамшууллын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж буй Монгол Улсын 330 сумдын засаглалын түвшнийг 2016 оноос эхлэн 3 дахь жилдээ жилийн гүйцэтгэлээр үнэлж байна. 

2019 оны 02 сарын 18

УЛАМЖЛАЛТ НЭГЖИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТААР ИРГЭДИЙНХЭЭ ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛСЭН "АРАВТ" ДЭД ТӨСӨЛ

Амжилтын түүх:  

ОНХС-ийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын "Аравт" дэд төсөл

        2013 оноос хэрэгжиж эхэлсэн Монгол улсын Төсвийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь тухайн орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилго бүхий Орон нутгийн хөгжлийн сан/ОНХС/-тай байхаар заасан.  

2019 оны 01 сарын 30

ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНД ТЕХНИКИЙН АУДИТ ХИЙЖ БАЙНА

    "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн хүрээнд 2013-2016 онд ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд техникийн аудит хийх байгууллагаар "Шинэ Их Тэрбум Аудит" ХХК шалгарч өнгөрөгч оны 10 дугаар сард ажлаа эхлүүлсэн. 

2019 оны 01 сарын 25

ТУРШИЛТЫН ДЭД ТӨСЛИЙН ҮР ДҮНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО 4 ДАХИН НЭМЭГДЭВ

                                 ОНХС-ИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШАТАНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУРШИЛТЫН ДЭД ТӨСӨЛ                    

                     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2018 оны 3-6 дугаар сарын хугацаанд “ОНХС-ийн төлөвлөлтийн шатанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх туршилтын дэд төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ.

2019 оны 01 сарын 25

ХЭНТИЙ АЙМАГ 2019 ОНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР 5,6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

                Хэнтий аймаг 2016-2018 онд нийт 11 орчим тэрбум төгрөгийн ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр 688 хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлснээс аймгийн ОНХС-ийн 4,5 тэрбум төгрөгөөр 41 хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. 

2019 оны 01 сарын 18

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХИЧЭЭЛИЙГ БИЕ ДААН СУДЛАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

          Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат олгох сургалтын цахим хичээлийн http://surgalt.tender.gov.mn/ систем ашиглалтад орлоо. 

          Урд өмнө нь шахуу, богино хугацаанд, биечлэн сургалтад хамрагдсаны үндсэн дээр А3 сертификат авах шалгалтыг өгдөг байсан бол энэ систем ашиглалтад орсноор цаг хугацаа, байршлаас үл хамааран худалдан авах ажиллагааны хичээлийг бие даан судлах боломжтой боллоо.

2019 оны 01 сарын 10
Нийт 53 Хуудас 5/6