ВИДЕО

Баянхонгор Хүрээмарал: ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх туршилтын дэд төсөл

ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх Хэнтий аймгий ...

Баянхонгор-Заг: ОНХС-ийн хяналтын шатанд иргэдийн оролцоог нэмэг ...

Төслийн танилцуулга ...

Өвөрхангай аймаг Гучин-Ус сум ОНХС туршилтын төсөл ...

- ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН -

2013 - 2018 оны ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтыг аймаг, сумаар

Дэлгэрэнгүй харах