ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНДЭСТНИЙ ЦӨӨНХ ЦААТАН ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО НЭМЭГДЭЖ БАЙНА

     МУ-ын Сангийн яамны хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой амьжиргаа-3" /ТА-3/ төсөл нь хөдөө орон нутагт тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, түүнд засаглал болон иргэд, олон нийтийн оролцоог сайжруулах зорилгоор 2015-2022 оны хугацаанд хэрэгжиж байна. Өөрөөр хэлбэл тус төсөл нь 330 сумын "Орон нутгийн хөгжлийн сан"/ОНХС/-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулагч төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, иргэд олон нийтийг ОНХС-ийн үйл аажиллагаанд идэвхтэй оролцдог болоход дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. ОНХС бол иргэдийн саналд тулгуурлан зарцуулдаг орон нутгиийн төсвийн нэгээхэн хэсэг юм. 

2020 оны 09 сарын 28

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТЫГ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ ХЭРХЭН БАТАЛДАГ ВЭ?

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТЫГ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ ХЭРХЭН БАТАЛДАГ ВЭ?

     Иргэд, та бид 1-5 дугаар сард баг/хорооны Засаг даргадаа “санал асуулгын хуудас”, “бүлгийн ярилцлага”, “цахим” гэсэн гурван хэлбэрээр “Орон нутгийн хөгжлийн сан”/ОНХС/-ийн санхүүжилтээр сум/дүүрэгтээ 2021 онд ямар хөрөнгө оруулалт хийлгэх хүсэлтэй байгаа саналаа гаргаж, Иргэдийн нийтийн хурал/ИНХ/-даа оролцон санал тус бүрийг хэлэлцэн, эрэмбэлж баталсан билээ. 

2020 оны 08 сарын 18

СУМДЫН ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ БАЙНА

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” /ТА-3/ төслөөс 2016 оноос эхлэн сумдын “Орон нутгийн хөгжлийн сан”/ОНХС/-ийн үйл ажиллагаанд “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”/ЖГҮ/-г 4 дэх жилдээ хийж байна. Энэ оны үнэлгээг өмнөх жилүүдийн адилаар 4 дүгээр сард хийхээр төлөвлөж байсан ч “Ковид-19” цар тахлын улмаас хойшлогдон 8 дугаар сарын 3-ы өдрөөс эхэллээ. 

2020 оны 08 сарын 14

"ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСӨЛ 2019 ОНД 12 МЯНГАН ОРОЛЦОГЧИЙГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЖ, 241 СУМАНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ДЭД ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ

Төслийн 2019 оны тайлан дэлгэрэнгүй үзэх

Төслийн тухай дэлгэрэнгүй үзэх

Төслийн хүрээнд 2019 онд "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх дэд төслийг 241 суманд хэрэгжүүлсэн нь тус сангийн үйл ажиллагаанд оролцох иргэдийн оролцоог 2-4 дахин нэмэгдүүллээ.

2020 оны 06 сарын 17

СУМЫН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ЗУРАГТ ХУУДАС БИЙ БОЛСНООР ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ИРГЭДЭД ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БОЛЖ БАЙНА

Сумын төсвийн ил тод байдлын хэрэглүүрийг 330 суманд ашилаж эхэллээ

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс иргэдэд төсвийн талаарх мэдээллийг хүргэх, төсвийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор “Сумын төсвийн ил тод байдлын хэрэглүүр”-ийг бүтээж, 330 суманд хүргүүлэн, ашиглаж эхэллээ. Энэхүү хэрэглүүр нь Эксел программ дээр суурилсан бөгөөд сумын албан хаагч хүснэгтэд шаардлагатай мэдээллүүдийг шивж оруулахад А3 хэмжээ бүхий 3 нүүр, өнгөт зурагт хуудас автоматаар бий болдог. 

2020 оны 06 сарын 08

"ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСЛИЙН ХУГАЦААГ 2 ЖИЛЭЭР СУНГАХ НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ БАТАЛЛАА

Нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг баталлаа

     Улсын Их Хурлын 2020 оны хаврын ээлжит чуулганы  өндөөрийн (2020.05.14)  нэгдсэн хуралдаанаар Засгийн газраас 2020 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр зөвшилцөхөөр ирүүлсэн Монгол Улс болон Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хоорондын санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг  хэлэлцлээ. 

2020 оны 05 сарын 14

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” ТӨСЛИЙН НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийг 2 жилээр сунгах нэмэлт санхүүжилтийн гэрээнд Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч Андрей Михнев нар гарын үсэг зурлаа. 

     Нэмэлт санхүүжилт 12 сая ам.доллар бөгөөд энэ нь “Орон нутгийн хөгжлийн сан”/ОНХС/-ийн үйл ажиллагааг дэмжих, сайжруулах, 330 сумын ОНХС-нд гүйцэтгэлд суурилсан “урамшуулал”-ыг олгох, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чухал шаардлагатай санхүүжилт юм. 

2020 оны 04 сарын 27

МОНГОЛ УЛСАД ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХЭД ЗОРИУЛАН ДЭЛХИЙН БАНК $12 САЯ ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТИЙГ БАТАЛЛАА

     ВАШИНГТОН ХОТ, 2020 оны 4-р сарын 24 

     "Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах" төсөл ба "Тогтвортой Амьжиргаа –3" Төслийн нэмэлт санхүүжилтэнд зориулан Дэлхийн Банкны Гүйцэтгэх Захирлуудын Зөвлөл өнөөдөр $53 сая америк долларын санхүүжилтийг батлав.

2020 оны 04 сарын 25
Нийт 86 Хуудас 5/9