ОНХС-Г ТӨЛӨВЛӨХ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ЭРЭМБЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ СУРГАЛТАД ДОРНОД АЙМГИЙН 166 ОРОЛЦОГЧ ХАМРАГДЛАА

       2019 оны 3 сарын 11-ээс 21-ий өдрүүдэд хооронд Дорнод аймагт явагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөх, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг эрэмбэлэх арга зүй”  сургалтад  сургагч багш Б.Туяа, Х.Сэлэнгэ нар ажиллаж  Дорнод аймгийн 14 сум, Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын ажилтнууд оролцлоо. 
    

2019 оны 04 сарын 01

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 20 СУМЫН 206 ОРОЛЦОГЧ “ОНХС-Г ТӨЛӨВЛӨХ, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЭРЭМБЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТАД АМЖИЛТТАЙ ХАМРАГДЛАА

         

         “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс зохион байгуулж буй “Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөх, төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлэх арга зүй” сэдэвт сургалтад Баянхонгор аймгийн 20 сумаас 103 багийн Засаг дарга, ОНХС-ийн ажлын хэсгийн 103 гишүүд оролцож, 7 ээлжийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулж дууслаа. 

2019 оны 03 сарын 29

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 18 СУМЫН 191 АЛБАН ХААГЧ ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШИНЭ ЖУРМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД СУРАЛЦЛАА

         

        “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс зохион байгуулж буй “Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөх болон төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлэх” сэдэвт сургалт Говь-Алтай аймагт 3 сарын 11-ний өдрөөс 23-ны өдрийн хооронд амжилттай зохион байгуулагдлаа. 

2019 оны 03 сарын 27

2019 ОНД УВС АЙМГИЙН 10 СУМ 199 САЯ ТӨГРӨГИЙН УРАМШУУЛАЛ АВАХ БОЛЗОЛ ХАНГАСАН БОЛ ҮЛДСЭН 9 СУМ ЭНЭ ЖИЛ ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА САЙЖРУУЛАХАА ИЛЭРХИЙЛЭВ

             

              “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс улс орон даяар зохион байгуулж буй “Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөх болон төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлэх” сэдэвт сургалт Увс аймагт 9 дэх өдрөө амжилттай үргэлжилж байна. 

2019 оны 03 сарын 20

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ИНХ-ЫН ДАРГА, СУМЫН ОНХС-ИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН 3300 ГАРУЙ ОРОЛЦОГЧИЙГ ХАМРУУЛСАН ОНХС-ИЙН СУРГАЛТ УЛС ОРОН ДАЯАР ЗЭРЭГ ЭХЭЛЛЭЭ

          “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс зохион байгуулж буй “Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөх болон төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлэх” сэдэвт сургалт өнөөдөр бүх 21 аймгийн төвд нэгэн зэрэг эхэллээ. 

2019 оны 03 сарын 11

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ДУНДГОВЬ, ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАЖ БАЙНА

         "Дэлхийн банк", "Швейцарын хөгжлийн агентлаг"-ийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Тогтвортой амьжиргаа-3” /ТА-3/ төслийн ажлын хэсэг Дундговь, Өмнөговь аймгуудад ажиллаж байна. 

2019 оны 03 сарын 01

2019 ОНД ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 10 СУМ 189 САЯ ТӨГРӨГИЙН УРАМШУУЛАЛ АВАХ БОЛЗОЛ ХАНГАЖЭЭ

Говь-Алтай аймгийн ЖГҮ-ний үр дүн

          Монгол Улсын Засгийн газар, “Олон улсын хөгжлийн ассоциаци” хооронд байгуулсан гэрээний дагуу 2015 оноос “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Төслийн гол зорилго нь хөдөө орон нутагт засаглалыг бэхжүүлж, иргэдийн оролцоотой тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхөд дэмжлэг үзүүлдэг. 

2019 оны 02 сарын 19

СУМДЫН ЖГҮ-ИЙ ОНОО САЙЖИРЧ 2019 ОНД 222 СУМ 4.6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН УРАМШУУЛАЛ АВАХ БОЛЗОЛ ХАНГАЛАА

          “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн “Сайн засаглал-үр дүнд суурилсан урамшууллын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж буй Монгол Улсын 330 сумдын засаглалын түвшнийг 2016 оноос эхлэн 3 дахь жилдээ жилийн гүйцэтгэлээр үнэлж байна. 

2019 оны 02 сарын 18
Нийт 89 Хуудас 8/9