TERMS OF REFERENCE FOR A CONSULTANT TO REVISE THE PROCEDURE AND GUIDELINE FOR PROCUREMENT WITH COMMUNITY PARTICIPATION

BACKGROUND

     The Government of Mongolia, represented by the Ministry of Finance (“Client”), is implementing the “Third Sustainable Livelihoods Project” (SLP3), which is funded by the World Bank and the Swiss Agency for Development and Cooperation. The development objective of the project is “To improve governance and community participation for the planning and delivery of priority investment in rural areas of Mongolia.” 

2020 оны 02 сарын 02

"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН"-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТ

"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН"-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТ

Төлөвлөлтийн үе шат: 

1. Баг/хорооны Засаг даргад саналаа гаргана (Жил бүрийн 1-5 дугаар сарыг дуустал санал асуулгын хуудас бөглөх, бүлгийн ярилцлага, цахим хэлбэрийн аль нэгээр)
2. Иргэдийн нийтийн хурал (5-р сарын 31-ээс өмнө зохион багуулна. Иргэдээс гарсан саналуудыг эрэмбэлж, батална. Иргэд оролцоно.)

2020 оны 01 сарын 19

ИРГЭД ТАТВАРТАА ЭЗЭН БОЛМООР БАЙНА

Эх сурвалж: Www.jargaldefacto.com 

ИРГЭД ТАТВАРТАА ЭЗЭН БОЛМООР БАЙНА

Орон нутгийн хөгжлийн сан гэж юу вэ? 

     Иргэдийн оролцоогүйгээр асуудлыг нь шийдэх гэсэн коммунист арга ямар үр дүнд хүргэж байгааг Улаанбаатар хотоор тэр дундаа гэр хороолол дундуур хэсэг явахад л мэдэрнэ. Иргэн А-ийн амьдарч байгаа хороонд улсын төсвөөс хуваарилсан мөнгө нь хүрээгүй учраас гэрэлтүүлэг байхгүй тас харанхуй гудмаар хэний нохойд хазуулж, хэнд дээрэмдүүлчих бол гэсэн айдастай алхах энүүхэнд.

2020 оны 01 сарын 17

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ САНАЛ АВАХ ЭЭЛЖИТ АЖИЛ УЛС ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ САНАЛ АВАХ ЭЭЛЖИТ АЖИЛ УЛС ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ     

     Жил бүр "Орон нутгийн хөгжлийн сан"/ОНХС/-ийн санал авах үйл ажиллагаа 1 дүгээр сарын 1-ээс 5 дугаар сарын 31-ий өдрүүдэд явагддаг. ОНХС бол иргэдийн саналд тулгуурлан зарцуулагддаг төсөв юм. Өөрөөр хэлбэл энэ сангийн хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах талаар Монгол Улсын иргэн бүр саналаа гаргах эрхтэй. 

2020 оны 01 сарын 01

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 5 БҮЛЭГ БАГЦ ГАРЫН АВЛАГА БОЛОВСРУУЛЛАА

     Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ы өдрийн тушаалын хавсралт "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам"-ыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор "Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл, Удирдлагын академитай хамтран 5 бүлэг бүхий гарын авлагыг боловсруулав.

2019 оны 10 сарын 31

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ ХИЧЭЭЛИЙГ БИЕ ДААН СУДЛААД ШАЛГАЛТАА ӨГӨХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

    "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн хүрээнд өнөөдрийг хүртэл зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны А3 эрх олгох сургалтуудад нийт 3206 оролцогч хамруулснаас 70% нь тэнцсэн амжилттай байна. Тэгвэл энэ удаагийн сургалтаар 660 хүнийг танхимын сургалтад хамруулахаас гадна бие даан суралцаад, шалгалтаа өгөх боломжийг аймаг бүрд 20 хүртэлх хүнд тус тус олгож байна.

2019 оны 10 сарын 23
Нийт 87 Хуудас 6/9