БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ИНХ-ЫН ДАРГА, СУМЫН ОНХС-ИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН 3300 ГАРУЙ ОРОЛЦОГЧИЙГ ХАМРУУЛСАН ОНХС-ИЙН СУРГАЛТ УЛС ОРОН ДАЯАР ЗЭРЭГ ЭХЭЛЛЭЭ

          “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс зохион байгуулж буй “Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөх болон төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлэх” сэдэвт сургалт өнөөдөр бүх 21 аймгийн төвд нэгэн зэрэг эхэллээ. 

2019 оны 03 сарын 11

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ДУНДГОВЬ, ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАЖ БАЙНА

         "Дэлхийн банк", "Швейцарын хөгжлийн агентлаг"-ийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Тогтвортой амьжиргаа-3” /ТА-3/ төслийн ажлын хэсэг Дундговь, Өмнөговь аймгуудад ажиллаж байна. 

2019 оны 03 сарын 01

2019 ОНД ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 10 СУМ 189 САЯ ТӨГРӨГИЙН УРАМШУУЛАЛ АВАХ БОЛЗОЛ ХАНГАЖЭЭ

Говь-Алтай аймгийн ЖГҮ-ний үр дүн

          Монгол Улсын Засгийн газар, “Олон улсын хөгжлийн ассоциаци” хооронд байгуулсан гэрээний дагуу 2015 оноос “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Төслийн гол зорилго нь хөдөө орон нутагт засаглалыг бэхжүүлж, иргэдийн оролцоотой тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхөд дэмжлэг үзүүлдэг. 

2019 оны 02 сарын 19

СУМДЫН ЖГҮ-ИЙ ОНОО САЙЖИРЧ 2019 ОНД 222 СУМ 4.6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН УРАМШУУЛАЛ АВАХ БОЛЗОЛ ХАНГАЛАА

          “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн “Сайн засаглал-үр дүнд суурилсан урамшууллын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж буй Монгол Улсын 330 сумдын засаглалын түвшнийг 2016 оноос эхлэн 3 дахь жилдээ жилийн гүйцэтгэлээр үнэлж байна. 

2019 оны 02 сарын 18

УЛАМЖЛАЛТ НЭГЖИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТААР ИРГЭДИЙНХЭЭ ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛСЭН "АРАВТ" ДЭД ТӨСӨЛ

Амжилтын түүх:  

ОНХС-ийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын "Аравт" дэд төсөл

        2013 оноос хэрэгжиж эхэлсэн Монгол улсын Төсвийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь тухайн орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилго бүхий Орон нутгийн хөгжлийн сан/ОНХС/-тай байхаар заасан.  

2019 оны 01 сарын 30

ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНД ТЕХНИКИЙН АУДИТ ХИЙЖ БАЙНА

    "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн хүрээнд 2013-2016 онд ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд техникийн аудит хийх байгууллагаар "Шинэ Их Тэрбум Аудит" ХХК шалгарч өнгөрөгч оны 10 дугаар сард ажлаа эхлүүлсэн. 

2019 оны 01 сарын 25

ТУРШИЛТЫН ДЭД ТӨСЛИЙН ҮР ДҮНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО 4 ДАХИН НЭМЭГДЭВ

                                 ОНХС-ИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШАТАНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУРШИЛТЫН ДЭД ТӨСӨЛ                    

                     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2018 оны 3-6 дугаар сарын хугацаанд “ОНХС-ийн төлөвлөлтийн шатанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх туршилтын дэд төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ.

2019 оны 01 сарын 25

ХЭНТИЙ АЙМАГ 2019 ОНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР 5,6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

                Хэнтий аймаг 2016-2018 онд нийт 11 орчим тэрбум төгрөгийн ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр 688 хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлснээс аймгийн ОНХС-ийн 4,5 тэрбум төгрөгөөр 41 хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. 

2019 оны 01 сарын 18
Нийт 45 Хуудас 4/5