"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН"-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТ

"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН"-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТ

Төлөвлөлтийн үе шат: 

1. Баг/хорооны Засаг даргад саналаа гаргана (Жил бүрийн 1-5 дугаар сарыг дуустал санал асуулгын хуудас бөглөх, бүлгийн ярилцлага, цахим хэлбэрийн аль нэгээр)
2. Иргэдийн нийтийн хурал (5-р сарын 31-ээс өмнө зохион багуулна. Иргэдээс гарсан саналуудыг эрэмбэлж, батална. Иргэд оролцоно.)

2020 оны 01 сарын 19

ИРГЭД ТАТВАРТАА ЭЗЭН БОЛМООР БАЙНА

Эх сурвалж: Www.jargaldefacto.com 

ИРГЭД ТАТВАРТАА ЭЗЭН БОЛМООР БАЙНА

Орон нутгийн хөгжлийн сан гэж юу вэ? 

     Иргэдийн оролцоогүйгээр асуудлыг нь шийдэх гэсэн коммунист арга ямар үр дүнд хүргэж байгааг Улаанбаатар хотоор тэр дундаа гэр хороолол дундуур хэсэг явахад л мэдэрнэ. Иргэн А-ийн амьдарч байгаа хороонд улсын төсвөөс хуваарилсан мөнгө нь хүрээгүй учраас гэрэлтүүлэг байхгүй тас харанхуй гудмаар хэний нохойд хазуулж, хэнд дээрэмдүүлчих бол гэсэн айдастай алхах энүүхэнд.

2020 оны 01 сарын 17

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ САНАЛ АВАХ ЭЭЛЖИТ АЖИЛ УЛС ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ САНАЛ АВАХ ЭЭЛЖИТ АЖИЛ УЛС ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ     

     Жил бүр "Орон нутгийн хөгжлийн сан"/ОНХС/-ийн санал авах үйл ажиллагаа 1 дүгээр сарын 1-ээс 5 дугаар сарын 31-ий өдрүүдэд явагддаг. ОНХС бол иргэдийн саналд тулгуурлан зарцуулагддаг төсөв юм. Өөрөөр хэлбэл энэ сангийн хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах талаар Монгол Улсын иргэн бүр саналаа гаргах эрхтэй. 

2020 оны 01 сарын 01

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 5 БҮЛЭГ БАГЦ ГАРЫН АВЛАГА БОЛОВСРУУЛЛАА

     Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ы өдрийн тушаалын хавсралт "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам"-ыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор "Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл, Удирдлагын академитай хамтран 5 бүлэг бүхий гарын авлагыг боловсруулав.

2019 оны 10 сарын 31

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ ХИЧЭЭЛИЙГ БИЕ ДААН СУДЛААД ШАЛГАЛТАА ӨГӨХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

    "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн хүрээнд өнөөдрийг хүртэл зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны А3 эрх олгох сургалтуудад нийт 3206 оролцогч хамруулснаас 70% нь тэнцсэн амжилттай байна. Тэгвэл энэ удаагийн сургалтаар 660 хүнийг танхимын сургалтад хамруулахаас гадна бие даан суралцаад, шалгалтаа өгөх боломжийг аймаг бүрд 20 хүртэлх хүнд тус тус олгож байна.

2019 оны 10 сарын 23

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ А3 ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН НИЙТ ОРОЛЦОГЧИЙН 70 ХУВЬ НЬ ТЭНЦЛЭЭ

            "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор 330 сумын албан хаагчдад Худалдан авах ажиллагааны эрх олгох А3 гэрчилгээ бүхий сургалтыг хоёр дахь жилдээ зохион байгууллаа. Энэ хүрээнд 2017 онд 1023, 2018 онд 2190 оролцогчийг сургалтад хамруулснаас тухайн жил бүр оролцогчдын 70% нь тэнцсэн амжилттай байна. 

2019 оны 07 сарын 29

МОНГОЛ УЛСЫН 2019 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

        Монгол Улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн мэдээ гарлаа. Та бүхэн гүйцэтгэлийн мэдээ болон "Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан"-ийн гүйцэтгэлийн мэдээг доорх холбоосоор үзнэ үү. 

МОНГОЛ УЛСЫН 2019 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ ҮЗЭХ

2019 оны 07 сарын 28

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВАХ АЖИЛ 5-Р САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ҮРГЭЖИЛЖ БАЙНА

               Орон нутгийн хөгжийн сан/ОНХС/-ийн хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах талаар жил бүрийн 1-5 дугаар сард иргэдээс санал авах ажил үргэлжилсээр байна. Иргэн 1-5 дугаар сарын аль ч хугацаанд саналаа гаргаж болох ба үүний дараа гаргасан нийт саналуудыг хэлэлцэн, эрэмбэлэх Иргэдийн нийтийн хурал/ИНХ/-даа биечлэн оролцсоноор ирэх онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр ямар хөрөнгө оруулалтыг өөрийн хороо, багтаа хийлгэх хүсэлтэй байгаагаа баталгаажуулдаг билээ.

2019 оны 05 сарын 08
Нийт 53 Хуудас 3/6