"ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСӨЛ 2019 ОНД 12 МЯНГАН ОРОЛЦОГЧИЙГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЖ, 241 СУМАНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ДЭД ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ

Төслийн 2019 оны тайлан дэлгэрэнгүй үзэх

Төслийн тухай дэлгэрэнгүй үзэх

Төслийн хүрээнд 2019 онд "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх дэд төслийг 241 суманд хэрэгжүүлсэн нь тус сангийн үйл ажиллагаанд оролцох иргэдийн оролцоог 2-4 дахин нэмэгдүүллээ.

2020 оны 06 сарын 17

СУМЫН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ЗУРАГТ ХУУДАС БИЙ БОЛСНООР ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ИРГЭДЭД ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БОЛЖ БАЙНА

Сумын төсвийн ил тод байдлын хэрэглүүрийг 330 суманд ашилаж эхэллээ

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс иргэдэд төсвийн талаарх мэдээллийг хүргэх, төсвийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор “Сумын төсвийн ил тод байдлын хэрэглүүр”-ийг бүтээж, 330 суманд хүргүүлэн, ашиглаж эхэллээ. Энэхүү хэрэглүүр нь Эксел программ дээр суурилсан бөгөөд сумын албан хаагч хүснэгтэд шаардлагатай мэдээллүүдийг шивж оруулахад А3 хэмжээ бүхий 3 нүүр, өнгөт зурагт хуудас автоматаар бий болдог. 

2020 оны 06 сарын 08

"ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСЛИЙН ХУГАЦААГ 2 ЖИЛЭЭР СУНГАХ НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ БАТАЛЛАА

Нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг баталлаа

     Улсын Их Хурлын 2020 оны хаврын ээлжит чуулганы  өндөөрийн (2020.05.14)  нэгдсэн хуралдаанаар Засгийн газраас 2020 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр зөвшилцөхөөр ирүүлсэн Монгол Улс болон Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хоорондын санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг  хэлэлцлээ. 

2020 оны 05 сарын 14

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” ТӨСЛИЙН НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийг 2 жилээр сунгах нэмэлт санхүүжилтийн гэрээнд Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч Андрей Михнев нар гарын үсэг зурлаа. 

     Нэмэлт санхүүжилт 12 сая ам.доллар бөгөөд энэ нь “Орон нутгийн хөгжлийн сан”/ОНХС/-ийн үйл ажиллагааг дэмжих, сайжруулах, 330 сумын ОНХС-нд гүйцэтгэлд суурилсан “урамшуулал”-ыг олгох, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чухал шаардлагатай санхүүжилт юм. 

2020 оны 04 сарын 27

МОНГОЛ УЛСАД ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХЭД ЗОРИУЛАН ДЭЛХИЙН БАНК $12 САЯ ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТИЙГ БАТАЛЛАА

     ВАШИНГТОН ХОТ, 2020 оны 4-р сарын 24 

     "Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах" төсөл ба "Тогтвортой Амьжиргаа –3" Төслийн нэмэлт санхүүжилтэнд зориулан Дэлхийн Банкны Гүйцэтгэх Захирлуудын Зөвлөл өнөөдөр $53 сая америк долларын санхүүжилтийг батлав.

2020 оны 04 сарын 25

TERMS OF REFERENCE FOR A CONSULTANT TO REVISE THE PROCEDURE AND GUIDELINE FOR PROCUREMENT WITH COMMUNITY PARTICIPATION

BACKGROUND

     The Government of Mongolia, represented by the Ministry of Finance (“Client”), is implementing the “Third Sustainable Livelihoods Project” (SLP3), which is funded by the World Bank and the Swiss Agency for Development and Cooperation. The development objective of the project is “To improve governance and community participation for the planning and delivery of priority investment in rural areas of Mongolia.” 

2020 оны 02 сарын 02

"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН"-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТ

"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН"-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТ

Төлөвлөлтийн үе шат: 

1. Баг/хорооны Засаг даргад саналаа гаргана (Жил бүрийн 1-5 дугаар сарыг дуустал санал асуулгын хуудас бөглөх, бүлгийн ярилцлага, цахим хэлбэрийн аль нэгээр)
2. Иргэдийн нийтийн хурал (5-р сарын 31-ээс өмнө зохион багуулна. Иргэдээс гарсан саналуудыг эрэмбэлж, батална. Иргэд оролцоно.)

2020 оны 01 сарын 19
Нийт 52 Хуудас 2/6